Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego HERBAPOLIS

Regulamin sklepu internetowego www.herbapolis.pl określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień oraz ich realizacji przez wszystkie strony transakcji.

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY
1.Właścicielem sklepu internetowego www.herbapolis.pl jest firma Sklep Zielarsko-Medyczny Artur Kaszuba z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zwany dalej Sprzedawcą.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.herbapolis.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów przedstawianych na witrynie.

3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały czas funkcjonowania sklepu za wyjątkiem okresów w jakich mogą pojawić się na stronach sklepu informacje o planowanych przerwach w jego funkcjonowaniu związanych z aktualizacją oprogramowania sklepu, uzupełnianiem bazy towarowej, modernizacjami czy też przerwy spowodowane awariami sieci teleinformatycznej, które to nie są zależne od Sprzedawcy.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem płatności i transportu.

5. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu internetowego. Zamówienie takie może zostać anulowane przez sprzedającego. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

6. Zamówiony towar dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej - wg. specyfikacji na stronie Poczty Polskiej i cennika który widoczny jest w trakcie procesu składania zamówienia.

7. Ceny w sklepie internetowym www.herbapolis.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
Dostępne są następujące typy cen: cena detaliczna – widoczna dla wszystkich użytkowników sklepu internetowego; cena po uwzględnieniu rabatu – widoczna tylko dla zarejestrowanych użytkowników sklepu zakwalifikowanych przez obsługę sklepu jako Stały Klient.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

8. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu paragon fiskalny lub faktura VAT. W każdym przypadku, złożenia oferty kupna Klient zobowiązany jest niezwłocznie po dokonaniu zakupu potwierdzić złożenie oferty poprzez kliknięcie na odpowiedni link w przesłanej na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości. W przypadku, gdy Klient zgłosi potrzebę otrzymania faktury VAT należy w formularzu zamówienia podać numer NIP, niezbędny do prawidłowego wystawienia faktury.

9. Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego www.herbapolis.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@herbapolis.pl.

10. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.herbapolis.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. Również cena widniejąca przy produkcie oraz pozostałe elementy oferty takie jak: koszty dostawy , sposób płatności są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

11. W przypadku zaistnienia błędów na stronach sklepu internetowego www.herbapolis.pl wynikających z nieprawidłowego lub niejednoznaczego wprowadzenia informacji przez Sprzedawcę lub błędów w trakcie funkcjonowania prosimy o kontakt na adres e-mail kontakt@netvision.com.pl.

12. Czas realizacji zamówienia krajowego wynosi 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto przy płatności przelewem bankowym oraz 3 dni robocze przy wybraniu opcji przesyłki za pobraniem.

13. Czas realizacji zamówienia zagranicznego oraz koszty przesyłki poza granice Polski będzie za każdym razem ustalany z Klientem, przed dokonaniem zakupu.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności opóźnienia w dostawie zamówionego towaru, wynikające z opóźnienia Poczty Polskiej.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z winy dostawcy towaru. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji ewentualna reklamacja rozpatrywana będzie zgodnie z warunkami reklamacji przewoźnika.

13. Sklep umożliwia następujące formy płatności:
- przelewem na konto bankowe
- przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24
- gotówką lub kartą przy odbiorze w naszym sklepie

14. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem na konto Sprzedawcy
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie odbierania żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.


WARUNKI REKLAMACJI
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT lub paragon).
2. Reklamacji podlegają wyłącznie wady powstałe z winy wydawcy. Reklamacja nie dotyczy ona wad noszących śladów uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia podczas transportu przez dostawcę, jak również w towarach noszących ślady użytkowania przez Klienta.

2.W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń w dostarczonych towarach Klient po wcześniejszym zgłoszeniu takiego faktu Sprzedawcy, powinien odesłać je wraz z rachunkiem przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy. Przesyłki dostarczane w inny sposób nie będą odbierane i będą zwracane na koszt nadawcy.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym czasie (maksymalnie 14 dni roboczych). Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca wyśle towar pełnowartościowy lub, w przypadku wyczerpania nakładu, zwróci pieniądze. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca zwróci natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Pieniądze zostaną przesłane przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto

4. Reklamacja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki dostarczonej za pomocą Poczty Polskiej należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia reklamacji.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

6. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z zamówieniem, Klient może żądać:
- zwrotu zakupionego towaru (bez pokrycia kosztów przesyłki),
- nieodpłatnej wymiany na towar właściwy,
- jeśli wymiana towaru jest niemożliwa – zwrotu pieniędzy na konto bankowe lub przekazem pocztowym.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów, z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim paragon bądź fakturę.
W przypadku zamiaru zwrotu zamówionego i otrzymanego towaru, Klient powinien przesłać informację o takim zamiarze na adres e-mailowy Sprzedawcy: sklep@herbapolis.pl, zawierającą wskazanie, jaką drogą Klientowi należy zwrócić zapłaconą za towar należność: przez Przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta), albo przez Przekaz pocztowy na podany adres. W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej.
Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

WARUNKI ZWROTÓW

1. Klient ma prawo zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej”.

2. Ustawowe uprawnienie do odstąpienia umowy bez podawania przyczyny i co do zasady, bez konsekwencji finansowych dotyczy bowiem tylko transakcji, w których kupującym towar lub usługę jest konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupów od przedsiębiorcy w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie mogą wiec skorzystać z tego ustawowego uprawnienia.

3. Prawo do zwrotu produktu bez podania przyczyny w ustawowym terminie nie obejmuje produktów otwartych, których opakowania stanowią gwarancję, że zapakowany w nie produkt jest zgodny z jego specyfikacją jaką określa jego producent a tym samym stanowi pewność, że tak jak producent deklaruje dana rzecz jest produktem bezglutenowym. Otwarcie takiego produktu powoduje utratę tej gwarancji a tym samym uniemożliwia skorzystanie z prawa zwrotu.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Zasady zachowania tajemnicy danych osobowych określa odrębny dokument dotyczący Polityki Prywatności dostępny na stronie internetowej www.herbapolis.pl.

2. Jednocześnie Klient składając zamówienie godzi się na otrzymywanie materiałów reklamowych Sprzedawcy . Możliwe formy przesłania materiałów reklamowych do Klienta to: poczta elektroniczna (na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub adres e-mail wpisany w Newsletter na stronie www.herbapolis.pl oraz w formie ulotek reklamowych, katalogów wysłanych na adres podany w zamówieniu bądź też dołączonych do przesyłki z zakupionym towarem.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4. Struktura witryny sklepu internetowego www.herbapolis.pl została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych a tym samym bez konieczności podawania ich przez odwiedzającego przed czy w trakcie procesu zapoznawania się z ofertą. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właścicielem sklepu internetowego www.herbapolis.pl jest firma Sklep Zielarsko-Medyczny Artur Kaszuba z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Drugim adresem prowadzenia działalności oraz miejscem gdzie można odebrać zamówiony towar jest punkt sprzedaży mieszczący się w Pleszewie (kod pocztowy 63-300) przy ulicy Poznańskiej 27. Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 w soboty od godz. 9:00 do 13:00. W niedziele i święta punkt sprzedaży w Pleszewie jest nieczynny.

3. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówień między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.