Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe oraz inne dane dotyczące użytkowników sklepu www.herbapolis.pl podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator oraz właściciel sklepu internetowego www.herbapolis.pl podjął działania zmierzające do ich ochrony oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.

1. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych

a) dane osobowe
Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez sklep oraz stronę internetową usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych niezbędnych do właściwego działania funkcji Newsletter-a zbieramy i przetwarzamy następujące dane użytkownika:
- imię i nazwisko
- adresu e-mail
Dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.

Dane rozszerzone niezbędne do właściwego realizowania zamówień (oprócz ww. danych):
- adresu zamieszkania lub prowadzenia działalności
- adresu do korespondencji
- numeru telefonu, faksu i adresu e-mail
- w przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwę firmy, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.
b) informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych
Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Nie dotyczy to zbieranych danych podstawowych.

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze www.herbapolis.pl są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są administrator oraz właściciel sklepu lub bezpośrednio osoby przez nich upoważnione.

2. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom

Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez sklep internetowy www.herbapolis.pl listów elektronicznych.


3. Użytkownik zawsze ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych

W naszym serwisie dostępna jest po zalogowaniu strona użytkownika, za pomocą której można zobaczyć swoje aktualnie wpisane w naszym systemie swoje dane osobowe. Można usunąć z bazy danych informacje o sobie, z zachowaniem jednak dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa. Wystarczy wysłać do nas e-mail na adres kontakt@netvision.com.pl z prośbą u usunięcie Państwa danych z naszych baz. Prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail użytkownika zarejestrowanego w naszym sklepie internetowym, którego konto ma zostać usunięte lub listownie z adresu korespondencyjnego. Pamiętać należy jednak, że usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych a także danych w zapytaniach, które zawierają dane podstawowe. Pozostawienie tych danych ma na celu ochronę serwisu w przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych).

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Użytkowników serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach serwisu www.herbapolis.pl.